Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


Formulier 00. Introductie & gegevens

Dit formulier is van groot belang voor de rest van het EIF. Daarom wordt dit formulier altijd bij het begin van EIF gecontroleerd en ingevuld. Vanuit de aanmelding bij KBSG worden de volgende gegevens overgenomen: naam, geboortedatum, geslacht, adres, e-mailadres, BIG-nummer en specialisme. Controleer goed de gegevens die in dit formulier staan goed en mochten deze foutief zijn, neem dan contact op met de KBSG (zie voor contactgegevens kbsg.nl). Vul daarna de juiste herregistratiedatum in.

Formulier 01. POP
Formulier 01. POP

Formulier 01. POP

Elke arts begint hiermee in 2019.
Om te onderbouwen waaraan je wilt werken, verzamel je eerst gegevens door evaluatie-instrumenten te gebruiken:

  • Beoordeel zelf je eigen ontwikkelpunten aan de hand van de competenties van een specialist in jouw tak van de sociale geneeskunde (zelfbeoordelingsinstrument)
  • Gebruik andere evaluatie-instrumenten, al naar gelang jouw werkzaamheden en behoeften.


Elk jaar stel je je POP bij. De eerste keer is dus in 2020, wanneer je je POP uit 2019 bijstelt.
Gebruik hiervoor de evaluatie-instrumenten, maar maak desgewenst ook gebruik van andere input, bijvoorbeeld feedback van je leidinggevende of collega’s, gesprekken met je ICT-groep of een leerbegeleider. Beschrijf je ontwikkeling, noteer wat wel en niet lukte ten aanzien van je ontwikkeldoelen, welke scholing leverde je wat op. En onderbouw je aanpassingen in je POP.

Naast de sterke- en verbeterpunten is er ruimte voor 10 ontwikkeldoelen. Kies 2-3 ontwikkeldoelen per jaar. Elk ontwikkeldoel wordt uitgewerkt volgens het SMART principe en elk jaar vindt er een reflectie op de ontwikkeldoelen plaats. De steekwoorden van het ontwikkeldoel zijn te vinden in het overzicht in het POP formulier, evenals een vinkje wanneer een ontwikkeldoel behaald is.
Het vinkje ‘ontwikkeldoel behaald’ kruis je ook aan als je in het volgende jaar niet verder werkt aan dat ontwikkeldoel: onderbouw deze keuze in je reflectie op dat doel.

 

Figuur 6. Formulier 01. POP
Figuur 6. Formulier 01. POP

Formulier 02. 03. 04. & 06. Zelfevaluatie

Deze zelfevaluatielijsten worden gebruikt als reflectie-instrument voor de bijstelling van het POP en als voorbereiding voor het gesprek met de visitator. Desgewenst kunt u de aanvullende evaluatie-instrumenten inzetten. De resultaten van deze zelfevaluatie kunt u bespreken met een collega of in uw ICT groep. U kunt met hen bijvoorbeeld ook bespreken of de voorbeelden die u beschrijft, inderdaad goed weergeven waar u staat in de competentie-ontwikkeling.

Tips bij het invullen:
Lees elke competentiebeschrijving goed door en vraag uzelf af waar u staat door een waardering te geven. Probeer bij elke rol of specifieke competentie een situatie/casus te beschrijven waaruit blijkt dat u over deze competentie(s) beschikt. Of voeg een beschrijving toe waaruit blijkt dat u een ontwikkelpunt hebt ten aanzien van deze competentie. Door voorbeelden te gebruiken geeft u handen en voeten aan de competenties en uw ontwikkelingspunten.

Figuur 7. Zelfevaluatie formulier (Formulier 02., 03., 04. en 06. in het EIF-dossier)
Figuur 7. Zelfevaluatie formulier (Formulier 02., 03., 04. en 06. in het EIF-dossier)

Formulier 05. Zelfevaluatie + MSF

Naast de jaarlijkse zelfevaluaties wordt er in jaar 4 ook een Multi Source Feedback gevraagd. In jaar 4 is uw zelfevaluatie iets aangepast om overeen te komen met de vragen in de MSF. De vragenlijst is onderverdeeld in zeven competentierollen.

Wanneer u genoeg feedback ontvangen hebt (minimaal twee collega’s/relaties3 moeten de MSF ingevuld hebben om een zekere mate van anonimiteit te waarborgen) kunt u een rapport van het MSF maken. Hierin vindt u uw eigen scores in vergelijking tot de scores die de feedbackgevers over u hebben gegeven.

3 Collega’s/relaties: kies personen die een leerzame beoordeling kunnen geven van uw competenties. Het lijkt verstandig minimaal een collega-arts in uw specialisme te kiezen.

Figuur 8. Formulier 05. Jaar 4 Zelfevaluatie + MSF
Figuur 8. Formulier 05. Jaar 4 Zelfevaluatie + MSF

Feedbackgever uitnodigen/herinneren

Wilt u het formulier naar de feedbackgevers versturen? Klik dan op ‘Verzendoverzicht’. Een pop-up opent:

 

scorion-9

Wanneer de mail met de vraag om een MSF in te vullen, verstuurd wordt, moet per feedbackgever aangegeven worden wat de rol van de feedbackgever is. Dit kan door op het potloodje achter het emailadres van de feedbackgever te klikken.

 

scorion-10

Klik op ‘Uitnodigen/herinneren’ en pas indien nodig de uitnodigings- of herinneringsmail naar wens aan. Bovenaan staan de ontvangers van de mail. Klik daarna op ‘Uitnodigingen versturen’ of ‘Herinnering versturen’ om de uitnodiging of herinnering te versturen.

 

scorion-11

Voortgang en herinneren

Bekijk de invul-voortgang van uw MSF om te bepalen of u al genoeg feedback hebt gekregen. Indien nodig verzendt u een herinnering naar uw feedbackgevers. Automatisch worden de feedbackgevers met de status ‘geopend’ en ‘niet begonnen’ geselecteerd voor een herinnering. Feedbackgevers met de status ‘klaar’ zullen dus niet herinnerd kunnen worden.

 

scorion-12

Rapport maken

Wanneer u voldoende feedback ontvangen heeft sluit u de vragenlijst door op het slotje te klikken. Vervolgens verschijnt er onder Acties ‘Genereer rapport’. Klik hier op om een rapport te maken. Een pop-up opent. Hierin kunt u de naam van het rapport aanpassen en de map waarin deze wordt opgeslagen. Standaard wordt het rapport opgeslagen in de map ‘Mijn rapportages’.

 

scorion-13

Formulier 07. Tweede betaling EIF

Voor u verder gaat met de afsluitende fase van EIF, betaalt u het resterende bedrag van het hele EIF traject.
Op het formulier vindt u een link naar de KSBG website, waar u bij Mijn KBSG inlogt met uw KBSG inlognaam en wachtwoord. Onder Mijn KBSG vindt u verdere instructies met betrekking tot de tweede betaling voor EIF.

Als u de betaling gedaan heeft, stuurt u dit formulier naar het secretariaat ter bevestiging. Zie voor een uitleg over het versturen van het formulier Invullen of versturen. Selecteer onder reviewers het Secretariaat KBSG.

Het secretariaat maakt het na dit bericht mogelijk dat u verder kunt gaan met de formulieren 08, 09, 10 en 11. Dit kan enige dagen duren, in verband met het verwerkingsproces.

 

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar: ma t/m do van 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).