Deze website maakt gebruik van cookies voor een optimale werking van de website.
Instellingen
 

Kwaliteits Bureau Sociale Geneeskunde


Instrumenten

Verplichte instrumenten EIF

De wetenschappelijke verenigingen GAV, KAMG en NVVG bieden middels de KBSG hulpmiddelen om te voldoen aan de regels vanuit het college geneeskundig specialisten (CGS). De verplichte instrumenten vindt u in het persoonlijk EIF dossier (Scorion).

Persoonlijk ontwikkelplan

De CGS heeft verplicht gesteld dat u een persoonlijk ontwikkelplan (POP) maakt en elk jaar bijstelt. In de digitale omgeving uw POP opstellen en bijstellen. In uw digitale portfolio treft u uitleg hoe dit te doen. U kunt de zelfevaluatie gebruiken als inspiratie voor het opstellen en bijstellen van uw POP. 

Zelfevaluaties 

In uw digitale portfolio vindt u zelfevaluaties. Door uw kritische beroeps activiteiten langs te lopen kunt u een beeld krijgen waar u aan wil gaan werken. Dit is een verplicht onderdeel vanuit het CGS. U dient elk jaar 1 zelfevaluatie te doen.

Multi Source Feedback

U bent verplicht 1 keer per 5 jaar feedback te vragen aan collega’s (artsen of andere waar u mee samenwerkt) en/of aan patiënten/cliënten. In de digitale omgeving vindt u in jaar vier een zelfevaluatie en Multi Source Feedback instrument om u hierbij te helpen. Het instrument is zo opgesteld dat u eenvoudig andere om feedback kunt vragen. Wanneer voldoende mensen hebben gereageerd kunt u hier een rapportage van maken. Deze informatie kunt u weer gebruiken voor het bijstellen van uw POP.

Gesprek met uw individuele leerbegeleider

U vindt in het digitale portfolio ook verschillende formulieren om het gesprek met uw individuele leerbegeleider te organiseren en vast te leggen. Zo ook voor het toekomstige groepsleerbegeleider. Dit zodat u het verplichte onderdeel van het gesprek met een externe gekwalificeerde persoon kunt vastleggen.

Eindevaluatie

Bij het afronden van uw herregistratiecyclus in de digitale omgeving kunt u vrijwillig meewerken aan de eindevaluatie. De KBSG kan deze gegevens gebruiken voor verbetering van onze diensten. Het bestuur van de KBSG zou het dan ook erg op prijs stellen als u mee wilt werken aan deze eindevaluatie.

Andere instrumenten en leermethoden

De onderstaande instrumenten kan een arts gebruiken wanneer in de POP bepaalde leerdoelen worden geformuleerd om competenties te versterken. Het kenmerk van deze instrumenten is dat een beoordelaar werk van de arts in de praktijk ziet (observatie of dossier) en aan de hand van wetenschappelijke criteria feedback geeft op het functioneren van de arts, op basis van CanMeds-rollen. De geformuleerde ontwikkelpunten geven dan weer een leidraad voor verdere scholing en persoonlijke ontwikkeling voor de arts die geëvalueerd is.

Evaluatie: Observatie individueel cliëntcontact

Een arts vraagt een collega of andere deskundige individueel cliënt contact te observeren. Daarvoor wordt een instrument met 23 gedragscriteria toegepast. De feedbackgever geeft per gedragscriterium van elke CanMeds-rol aan of er wel dan wel geen ontwikkelpunt bestaat bij de geëvalueerde arts.

Evaluatie: Rapportage belastbaarheid 

Een arts vraagt een collega of andere deskundige een rapportage met betrekking tot belastbaarheid van een cliënt te beoordelen. Daarvoor wordt een instrument met 11 gedragscriteria toegepast. De feedbackgever geeft per gedragscriterium van elke CanMeds-rol aan of er wel dan wel geen ontwikkelpunt bestaat bij de geëvalueerde arts.

Evaluatie: Expertise aanvraag 

Een arts vraagt een collega of andere deskundige een expertise aanvraag met betrekking tot een cliënt (bijvoorbeeld een gehoortest of visustest) te beoordelen. Daarvoor wordt een instrument met 10 gedragscriteria toegepast. De feedbackgever geeft per gedragscriterium van elke CanMeds-rol aan of er wel dan wel geen ontwikkelpunt bestaat bij de geëvalueerde arts.

Evaluatie: Critical Appraisal of a Topic (CAT) 

Een arts voert een PICO CAT analyse uit en vraagt een collega of andere deskundige dit te beoordelen. Daarvoor wordt een instrument met 10 gedragscriteria toegepast. De feedbackgever geeft per gedragscriterium van elke CanMeds-rol aan of er wel dan wel geen ontwikkelpunt bestaat bij de geëvalueerde arts.

Evaluatie: Medische Advies/Rapportage individuele cliënt 

Een arts schrijft een medisch advies of een rapportage met betrekking tot een individuele cliënt en vraagt een collega of andere deskundige dit te beoordelen. Daarvoor wordt een instrument met 13 gedragscriteria toegepast. De feedbackgever geeft per gedragscriterium van elke CanMeds-rol aan of er wel dan wel geen ontwikkelpunt bestaat bij de geëvalueerde arts.

Evaluatie: Medische Beleidsadvies 

Een arts schrijft een medisch beleidsadvies en vraagt een collega of andere deskundige dit te beoordelen. Daarvoor wordt een instrument met 15 gedragscriteria toegepast. De feedbackgever geeft per gedragscriterium van elke CanMeds-rol aan of er wel dan wel geen ontwikkelpunt bestaat bij de geëvalueerde arts.

Evaluatie: Efficiënt vergaderen 

Een arts vraagt een collega of andere deskundige deelname aan een vergadering te observeren. Daarvoor wordt een instrument met 19 gedragscriteria toegepast. In de rol van voorzitter worden 13 aanvullende gedragscriteria gebruikt. De feedbackgever geeft per gedragscriterium van elke CanMeds-rol aan of er wel dan wel geen ontwikkelpunt bestaat bij de geëvalueerde arts.

Ook deze instrumenten vindt u terug in het persoonlijk EIF dossier (Scorion).

Overige instrumenten

Voorbeelden om de groepsevaluatie te kunnen uitvoeren kunt u hieronder vinden.

https://www.meereffect.nl/ 

https://teamontwikkelruimte.nl/ 

https://teamthermometer.com/ 

Secretariaat KBSG

Hambakenwetering 15

5231 DD 's-Hertogenbosch

E-mail: taairaterces.[antispam].@kbsg.nl

Website: www.kbsg.nl

RSIN nummer: 816578321

KVK nummer: 73008524

Telefoonnummer secretariaat: 073 - 2200 431

Bereikbaar: ma t/m do van 10:00 - 15:00 uur

KBSG

De stichting Kwaliteitsbureau Sociale Geneeskunde is opgericht door KAMG, NVVG en GAV om namens de wetenschappelijke verenigingen in het domein sociale geneeskunde artsen in dit vakgebied te ondersteunen bij het voldoen aan de wettelijke herregistratie eisen betreffende evaluatie individueel functioneren (EIF).